Feedback och klagomål

Jag vill ge er feedback. Hur gör jag?

På Klarna värdesätter vi våra kunders feedback eftersom vi alltid strävar efter att utveckla våra tjänster. Vi är mycket intresserade av att höra din åsikt och ta emot feedback om dina erfarenheter av att använda Klarna. Beroende på vilken typ av feedback du lämnar hanteras ditt ärende av rätt avdelning inom Klarna. Ansvarig person för den produkt eller tjänst kommer att titta på din feedback och utvärdera om förbättring eller förändring kan genomföras och i så fall när. Vissa förändringar kan inte ske inom en snar framtid eller överhuvudtaget, men oavsett om en förbättring sker eller inte, återkommer vi givetvis till dig. Lämna gärna din feedback till vårt team som dagligen jobbar med kundnöjdhet genom att maila till service@klarna.se

 

Jag är missnöjd. Hur kan jag skicka in ett klagomål?

Om du är missnöjd över hanteringen av ditt ärende rekommenderar vi dig att kontakta Klarnas kundservice. Anledningen till att vi ber dig kontakta vår kundservice först, är att vi tror att de flesta problem och missförstånd löses bäst när man pratar direkt med varandra.  

 

Jag har eskalerat mitt ärende, men är fortfarande inte nöjd. 

Om du mot förmodan fortfarande är missnöjd rekommenderar vi dig att eskalera till vårt Kundombud, Fia Engström. Det är hennes uppgift att på ett opartiskt sätt göra en ny bedömning av ditt ärende. Skicka in ditt klagomål via mejl till kundombud@klarna.se.

För att vårt Kundombud ska kunna hantera ditt ärende både snabbt och effektivt, ber vi dig vänligen att förse oss med så mycket information som möjligt. Ditt ärende kommer att ses över noggrant en extra gång och du kommer att bli informerad om Klarnas slutliga uppfattning och beslut.

Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos vårt Kundombud hos Klarna har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden.

Du kan få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.